Kūrėjai:


Idėjos interpretuotojų komanda:
Paulius Mieželis
Dovilė Bielevičiūtė
Anželika Gaidienė
Rita Mikelionytė
Gintarė Šeškevičiūtė
Saulius Vasiliauskas
Būrų globėja – Jolanta Zabarskaitė
Būrų (ap)rašytojas – Tomas Dirgėla
Būrų dailininkas – Vytautas Tautkevičius
Būrų psichologė – Milda Kukulskienė
Tinklalapio būrai.lt kūrėjai – Andrius Skaržauskas (dizainas) ir Raimundas Zabarauskas (programavimas)

Ateitininkų sąjunga ir Lietuvių kalbos institutas logo